• Godina
  • Broj
  • Pretraži po godini / broju:

Službeni glasnik Grada Obrovca je službeno glasilo Grada Obrovca u kojem se objavljuju odluke i drugi akti Grada Obrovca.

Službeni glasnik Grada Obrovca je službeno glasilo Grada Obrovca u kojem se objavljuju odluke i drugi akti Grada Obrovca.

Publikacija je dostupna u online izdanju zaključno do broja 1/2022., dok je od broja 1/2022. dostupna u online PDF te online

HTML izdanju te je dostupna kao mobilna mrežna stranica prilagođena za pretraživanje preko mobilnih uređaja.

Funkcija aplikacije Napredno pretraživanje (po nazivu i sadržaju dokumenata) moguća je od broja 1/2022


Impressum

Izdavač: Grad Obrovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 23450 Obrovac
Glavni urednik: Slobodan Jurjević, dipl. iur.
Grafička priprema: Grad Obrovac


Tel.: 023/689-056
Faks: 023/689-054
e-mail: info@obrovac.hr